politicalspam

POLITICAL-SPAM

„POLITICAL-SPAM” (2008)

For three months, Warsaw offices of Polish Deputies were inundated with spam relating to the increasingly vital problem of „Surveillance Culture” – social surveillance carried out by means of technological devices.
In the materials sent to the Deputies, the author emphasised that decisions regarding such important changes, interfering with everyday environment of Polish citizens, should be made in the spirit of democracy, i.e. taking public opinion into account.

„I would like to suggest highlighting the issue of the broadly defined monitoring in the media, with the participation of experts and intellectuals, which would initiate social discourse and thus contribute to the creation of a legal framework taking due account of the public’s will.”

The „P-s” campaign resulted in many letters exchanged and meetings organised with politicians. The effect of the campaign was to sensitise Polish Deputies to the abovementioned issues, as well as to communicate the information that at least part of the society does not want to live under constant surveillance.

The Deputies submitted the materials to the Justice and Human Rights Committee of the Sejm of the Republic of Poland.  They will be taken into consideration in the further works of the Committee.

POLITICAL-SPAM (PL)

Przez trzy miesiące warszawskie biura poselskie były zasypywane spamem, którego treść dotyczyła narastającej problematyki społecznego nadzoru prowadzonego za pośrednictwem urządzeń technologicznych – „Surveillance Culture”.
W treść wysyłanych materiałów autor podkreślił, że decyzje dotyczące tak istotnych przemian, ingerujących w codzienne środowisko obywateli, powinny być podejmowane w duchu demokratycznym, czyli z uwzględnieniem zdania opinii publicznej.

„Chciałbym zasugerować medialne naświetlenie problematyki szeroko pojętego monitoringu, z udziałem ekspertów i intelektualistów, inicjujące dyskurs społeczny, a w dalszej kolejności stworzenie regulacji prawnych uwzględniających wolę ogółu.”

Akcja „P-s” doprowadziła do wymiany licznych korespondencji, oraz spotkań z politykami. Jej efektem było uwrażliwienie posłów na powyższą problematykę, a także przekazanie informacji, że części społeczeństwa nie chce żyć pod ciągłym nadzorem.

Za sprawą Posłów materiały zostały przekazane do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Maja być uwzględnione w dalszych pracach komisji.