LANDSCAPE_FRONT

LANDSCAPES

LANDSCAPES (2024) EN

The landscapes were created on the basis of amorphous painting forms painted on canvas. The creation process assumed that the forms and structures would be as indefinite as possible. The purity of shapes and their multi-layer nature are intended to make the process of experiencing VR scenes (which were created on their basis) as individual as possible.
The landscapes are immersed in a specific sound environment created by Jarek Grzesica, thanks to which they gain their own and unique character.

PEJZAŻE (2024) PL

Pejzaże powstały na podstawie amorficznych form malarskich utrwalonych na płótnie. Proces kreacji nieokreślonych plam i struktur zakładał utrzymanie możliwie dużego dystansu w stosunku od konkretnych skojarzeń i interpretacji. Czystość form oraz ich wielowarstwowość sprawić mają, iż proces doświadczania powstałych na ich pod-stawie wirtualnych przestrzeni będzie możliwie indywidualny.
Pejzaże umieszczone zostały w specyficznym środowisku dźwiękowym autorstwa Jarka Grzesicy, za sprawa którego zyskują właściwy sobie i niepowtarzalny charakter.