panoptes

PANOPTES

„Panoptes” (2014)

Obserwowane nocą okna kamienic stały się architektonicznymi ramami, w których możemy dostrzec fragmenty prywatnego życia ich lokatorów. Zarejestrowane z ukrycia sylwetki przemieszczających się postaci wypełniają transparentne płaszczyzny rozświetlonych pomieszczeń. Anektowane w ten sposób obrazy zostały udostępnione na dużym ekranie, a podglądający samych siebie widzowie przejęli na moment role obserwatorów.

Kompozycja, która powstała w wyniku zestawienia ze sobą zapisów wideo, odsłania przed odbiorcami intymną opowieść o obecności i współistnieniu mieszkańców Przasnysza. Jednocześnie zarejestrowane bez wiedzy obserwowanych osób obrazy wprowadzają widza w problematykę panoptyzmu, skłaniając do refleksji nad zasadnością nieustającej obserwacji, jakiej jesteśmy poddani w miejskim środowisku.

Projekcja został wyświetlona na fasadzie miejskiego ratusza ? świeckiej twarzy miasta.

Podziękowania dla kuratora Eulalii Domanowskiej

Muzyka: Hubert Napiórski
http://www.astipalearecords.pl.tl
http://www.hubertnapiorski.pl.tl