frontD3

DETECTION III

„DETECTION III” (2015)

EN

Project consists in registering the emission of heat produced by the humans bodies. Thermovision technology permits detection and imaging of changes in heat radiation. Through precise scanning of changes in body temperature we can effectively register physiological correlates accompanying emotional states which might result from sexual arousal. It’s this human aspect, underlined by the technology, that gives this video footage a potentially emotional intimacy.

Acknowledgements to model Teresa Blanc

The soundtrack was composed by Hubert Napiórski
www.astipalearecords.pl.tl

Thanks to Marcin Sztenke

„DETEKCJA III” (2015)

PL

Projekt polega na rejestracji emisji ciepła wytwarzanego przez ludzkie ciała poprzez zastosowanie technologii termowizyjnej. Precyzyjne skanowanie zmian temperatury skóry umożliwia nam skutecznie obserwowanie i rejestrowanie fizjologicznych korelatów towarzyszących stanom emocjonalnym oraz fizjologicznym, które mogą być następstwem różnych czynników: gorączki, zdenerwowania, również podniecenia seksualnego. Ten ludzki aspekt, przetwarzany przez technologię, sprawia iż ruchomy obraza wkracza w problematykę estetyczną związaną z naszą intymnością i cielesnością.

Autor muzyki: Hubert Napiórski
www.astipalearecords.pl.tl

Podziękowania dla Marcina Sztenke