Metadetale

METADETALE


METADETALE” (2017)

PL

Nieprawidłowości powstające na obrzeżach łączących się ze sobą kadrów cyfrowej symulacji miasta są nierozłącznymi elementami wirtualnego pejzażu Google Street View.
W ramach „Street Art AiR” zrealizowanych zostało osiem interwencji, polegających na wykorzystaniu estetyki błędów występujących podczas tworzenia cyfrowych panoram przez algorytmy Google. W różnych częściach Katowic, na wybranych kamienicach, pojawiły się obiekty będące odzwierciedleniem cyfrowych aberracji, multiplikujące i scalające ze sobą różne detale architektoniczne, w dokładnie tej samej lokalizacji co ich cyfrowe korelaty.
Projekt podejmuję problematykę przenikania się i transgresji kolejnych warstw otaczającej nas rzeczywistości.

Projekt został zrealizowany w ramach Katowice Street Art AiR

METADEATALE 2017, podziękowania dla Matyldy Salajewskiej i Katarzyny Stalickiej

EN

METADETAILS” (2017)

The irregularities created at the borders of combined frames of digital urban simulation are inseparable elements of the virtual Street View landscape. Eight interventions were executed under “Street Art AiR”, employing the aesthetics of errors occurring while Google algorithms create digital panoramas.
In different parts of Katowice, on selected tenement houses, objects appeared which are a reflection of digital aberrations, multiplying and merging various architecture details at the same locations as their digital correlates.
The project deals with the problem of intermingling and transgression of subsequent layers of the surrounding reality.

The project was created during the Katowice Street Art AiR residence

METADEATALE 2017, thanks to Matilda Salajewska and Katarzyna Stalicka

Lokalizacje Metadetali w Katowicach, kliknij w znacznik (Click to view Google Street View error).

METADEATALE 2017, podziękowania dla Matyldy Salajewskiej i Katarzyny Stalickiej