Metadetale

METADETALE

Projekt jest w trakcie realizacji…


METADETALE (2017)

Artefakty powstające na obrzeżach łączących się ze sobą kadrów cyfrowej symulacji miasta, są nierozłącznymi elementami wirtualnego pejzażu Street View. W ramach tegorocznego Katowice Street Art Air zrealizowanych zostanie szereg interwencji, polegających na wykorzystaniu estetyki błędów, nieprawidłowości występujących podczas tworzenia cyfrowych panoram przez algorytmy Google. W różnych częściach miasta, na wybrane kamienice naniesione zostaną obiekty odnoszące się do cyfrowych aberracji, multiplikujące i scalające ze sobą różne detale architektoniczne, w dokładnie tej samej lokalizacji co ich cyfrowe korelaty. Projekt podejmuję problematykę przenikania się i transgresji kolejnych warstw otaczającej nas rzeczywistości. W mieście powstanie około 10 realizacji.

Projekt jest realizowany w ramach Katowice Street Art AiR

Lokalizacje Metadetali w Katowicach, kliknij w znacznik.

METADEATALE 2017, podziękowania dla Matyldy Salajewskiej i Katarzyny Stalickiej