Roch_TRSIC_front2

PLEASANT GRAVITY

PLEASANT GRAVITY (2018)

PL

Instalacja „Pleasant gravity“, powstała podczas pobytu na Multimedia Art Colony w Serbskim Tršić. Dwie strużki wody, wypływające z górskiego źródła, zostały skierowane ku sobie, tworząc wrażenie osobliwej grawitacji.

EN

The installation “Pleasant gravity” was created during a stay at Multimedia Art Colony in Serbian Tršić. Two streams of water flowing from a mountain spring were directed towards each other, creating the impression of wired gravity.