front_BLOK

URBAN SHADERS

URBAN SHADERS (2019) EN

„Urban Shaders” is a project that consists of a series of paintings inspired by the architecture of blocks of flats, and a series of interventions in public space. Paintings with their aesthetics refer to the surface and structure of plasters covering the walls of apartment blocks. They are a representation of the external surfaces covering the architectural tissue of the large slab. The project is an attempt to capture and to sublimate random and surprising aesthetics that has been encoded in elements of a concrete landscape.
Shader is a concept taken from the universe of three-dimensional graphics. It defines the behavior of light on virtual material, thanks to which in the rendering process digital solids acquire the features of physical objects, such as: texture, colour, reflections and refraction.
As a second part of the project, a series of interventions was carried out involving the inclusion of painting objects in the urban space. The objects are some kind of color accents, existing on the model of damaged pixels, disturbing the monumental forms of architecture as „hot pixels” distort the screen matrix. Pictures and their inspirations as well as interventions are presented in the photographs.

Painting technology: acrylic on canvas, acrylic resin with natural aggregate, varnish. Contact: rochforowicz@gmail.com

SHADERY MIASTA (2019) PL

„Shadery miasta” to projekt składający się z cyklu obrazów inspirowanych przestrzenią miasta, oraz z serii interwencji przeprowadzonych w przestrzeni publicznej. Obrazy swoją estetyką nawiązują do powierzchni i struktury tynków pokrywających ściany bloków mieszkalnych. Są odzwierciedleniem zewnętrznych powłok okrywających tkankę architektoniczną wielkiej płyty. Projekt jest próbą uchwycenia i sublimacji przypadkowej oraz zaskakującej estetyki, która została zakodowana w elementach betonowego pejzażu.
Shader jest pojęciem zaczerpniętym z uniwersum grafiki trójwymiarowej. Definiuje zachowanie się światła na wirtualnym materiale, dzięki któremu w procesie renderingu cyfrowe bryły nabierają cech rzeczywistych przedmiotów, takich jak: faktura, kolor, refleksy i refrakcja.
W ramach drugiej część projektu przeprowadzona została seria interwencji polegających na włączeniu obiektów malarskich do tkanki miejskiej. Obiekty stanowią akcenty kolorystyczne istniejące na wzór uszkodzonych pikseli, zaburzając monumentalne formy obiektów architektonicznych tak, jak „gorące piksele” zaburzają matrycę ekranu. Obrazy i ich inspiracje, a także interwencje przedstawione zostały na fotografiach.

Technologia malarska obrazów: akryl na płótnie, żywica akrylowa wraz z naturalnym kruszywem, werniks. Kontakt: rochforowicz@gmail.com