interception

INTERCEPTION

„INTERCEPTION” (2007)

EN

The CCTV camera used to monitor the public space was intercepted and reinstalled at the metro station. Illegal intervention was aimed at drawing the attention of citizens to technology that every day records their activity with greater precision. Thus, the work addresses the issue of panoptism, prompting reflection on the legitimacy of continuous observation to which we are subjected in public space.
Passers-by entering and leaving the metro station were followed by the camera and their „capture” of images was projected onto the wall of the station.

The action was illegal.

„INTERCEPTION” (2007)

PL

Kamera CCTV używana do monitorowania przestrzeni publicznej została przechwycona i ponownie zainstalowana na stacji metra. Nielegalna interwencja miała na celu zwrócenie uwagi obywateli na technologię, która każdego dnia z coraz większą precyzją rejestruje ich aktywność. Tym samym praca podejmuje problematykę panoptyzmu, skłaniając do refleksji nad zasadnością nieustającej obserwacji, jakiej jesteśmy poddani w przestrzeni publicznej.
Przechodnie wchodzący i wychodzący ze stacji metra byli śledzeni przez kamerę, a ich „przechwytywanie” wizerunki był rzutowany na ścianę stacji.

 Akcja była nielegalna.